Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


Disclaimer

Disclaimer | de-tuin.com | alles over de tuin

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de-tuin.com Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de-tuin.com Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door de-tuin.com met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. de-tuin.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel de-tuin.com alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de-tuin.com niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de-tuin.com, welke geen eigendom zijn van de-tuin.com, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de-tuin.com. Hoewel de-tuin.com uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de-tuin.com worden onderhouden wordt afgewezen.

de-tuin.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

© 2010 – 2016, de-tuin.com. Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Teksten overnemen van de-tuin.com

Wanneer u gedeelten van artikelen wilt overnemen van de-tuin.com vragen wij u deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat dat naam ‘de-tuin.com’.
  • Het woord ‘de-tuin.com’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op de-tuin.com.
  • De link of de website mag geen elementen bevatten die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines. Het gebruik van de ‘rel=”nofollow”‘ tag is dus niet toegestaan.
  • De link bevat een omschrijvende title-tag.

Deze regels zijn van toepassing op incidentele plaatsing van de-tuin.com content op websites van derden. Indien u meer dan één tekst per maand van de-tuin.com wilt plaatsen vragen we u contact op te nemen via contact.

%d bloggers liken dit: