Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


Een eigen open haard bouwen

open_haard_bouwpakketEen levend haardvuur geeft een woonkamer veel meer sfeer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de open haard na de intrede van de centrale verwarming een grote populariteit verworven heeft. Hij vormt vaak het gezellige middelpunt van de kamer. Niet alleen dankzij het vlamenspel, maar ook door zijn uiterlijk.

De mogelijkheden om van de haardpartij een decoratief element in het interieur te maken zijn vele. Wanneer  een geheel nieuwe open haard met schoorsteen wordt gebouwd, hebt u de vrije hand. U kunt dan naar eigen inzicht een ombouw maken van welke vorm en grootte dan ook.

Het bouwsel kan bijvoorbeeld ook een plantenbak, boekenberging, ruimte voor haardhout, of een aquarium bevatten.

 Bouwpakket

Een open haard die wordt geleverd als bouwpakket is één van de mogelijkheden om zo’n bouwsel te verwezenlijken. Het pakket bevat bouwblokken in diverse formaten. Ze hebben het uiterlijk van natuursteen, maar ze zijn kunstmatig vervaardigd en daarom veel goedkoper dan echte natuursteen.

U kunt er een eenvoudige schouw van maken, maar (met een groter aantal blokken) ook grotere bouwsels met meer functies. Daarvoor hebben de leveranciers bouwtekeningen beschikbaar. Ze kunnen ook voor een door u zelf gemaakt ontwerp de vereiste materialen leveren. In de tekening krijgt elk blok een nummer en wanneer u gaat bouwen hoeft u die nummering op de blokken maar te volgen om het bouwsel zonder problemen op te trekken.

De blokken, die in het zicht komen, hebben aan de voorzijde een reliëf alsof ze ruw behakt zijn. Dat geeft een rustiek effect. Er is bovendien keuze in kleur; ook in dit opzicht kan de schouw dus aan eigen smaak en omstandigheden aangepast worden.

Dergelijke bouwpakketten worden ook wel gebruikt om een ‘kunstmatig’ haardvuur in te bouwen. Dit kan een elektrisch gloeielement zijn, of een met gas gestookt ‘houtvuur’ met ‘houtblokken’ van keramisch materiaal. De één zal dit verwerpelijke namaak vinden, voor de ander is het wél aanvaardbaar. Dit is een kwestie van persoonlijke smaak.

Maar welk soort haardvuur u ook kiest, niet te ontkennen valt dat het ‘blokkendoos systeem’ erg gemakkelijk is. Bijna iedereen zal er in slagen om er een fraai geheel uit op te bouwen. De bouwpakketten omvatten alle voor de constructie benodigde materialen. U moet alleen zelf voor de specie zorgen; en voor eventuele bijkomende materialen, zoals planken voor boeken, een binnenbak voor planten,, een aquariumbak en dergelijke.

Met de blokken kunt u rond een ( nieuwe of bestaande) stookplaats een schouw bouwen. Wanneer een open haard in een bestaande schoorsteen kan worden gebouwd, bieden de blokken de mogelijkheid om in plaats van de oude schoorsteenmantel een schouw naar eigen idee, klein of groot, te maken.

Bouwplan maken

Bij het opzetten van uw bouwplan gaat u uit van de bestaande toestand. De afmetingen van een bestaande of nieuw te bouwen stookplaats vormen de basis van het schouw-ontwerp. Als het de bedoeling is een elektrisch gloei-element of een gasbrander van keramisch materiaal in te bouwen, dan bent u wat vrijer in de keuze van vorm en afmetingen.

Gaat het om een open haard waarin een warmtewisselaar of een recuperatie-unit wordt ingebouwd, overleg dan vooraf met de leverancier van het ‘bouwpakket’. Voor dergelijke voorzieningen moet voldoende plaats zijn. Ze hebben wel het voordeel dat de warmte van de open haard zoveel mogelijk gebruikt wordt. Bij dergelijke systemen wordt namelijk de open haard gekoppeld aan het centrale verwarmingssysteem.

 

Opbouw van de schouw

Een bouwpakket voor een schouw bestaat uit een aantal basisblokken. Ze vormen de ruggegraat van het bouwsel en worden bekleed met decoratieve blokken met een ruw reliëf. In de bouwbeschrijvingen vindt u soms tegenstrijdig lijkende adviezen. Sommige leveranciers raden aan de platen vóór de open haard pas aan te brengen wanneer de basis voor de schouw is opgebouwd. De reden daarvoor is dat die platen dan niet door gemorste specie besmeurd kunnen worden. Aan de andere kant betekenen die platen een steun voor de opbouw en tegen besmeuren door specie kunt u wel maatregelen nemen. Volg in ieder geval de aanwijzingen van de leverancier op.

Maak, voordat u aan de opbouw van de schouw begint, de werkruimte zoveel mogelijk vrij. verwijder de vloerbedekking, of dek deze af met stevig plastic. Zet alle onderdelen voor de schouw overzichtelijk klaar. U kunt dan tijdens het werk zonder te zoeken de blokken oppakken.

Maak de muurvlakken, waartegen de basisblokken gemetseld zullen worden, schoon en bevochtig ze. Dit bevordert de hechting van de specie. Ook de blokken moeten nat gemaakt worden. Ze zijn gemaakt van vrij poreus materiaal en zouden daarom het vocht uit de specie heel snel opzuigen. Zet het eerste blok in een emmer of bak met water en laat het zich gedurende enkele minuten volzuigen met water. Zodra u het gaat plaatsen, geeft u het tweede blok zo’n ‘bad’…enzovoort.

Volg verder de instructies van de leverancier inzake werkwijze, samenstelling van de specie, breedte van de voegen enz. De handleiding is in de meeste gevallen gebaseerd op het standaardontwerp of het speciaal gemaakte ontwerp.

Het metselen

Het opbouwen van de ruggegraat van de schouw is het eenvoudigste deel van het werk. De basisblokken hebben alle dezelfde afmetingen. Let erop dat de horizontale voegen nauwkeurig waterpas liggen.

Gebruik hulplatten (zo dik als de gewenste voegbreedte) en/of houten wiggen om voor de volgende rij blokken een overal even dik speciebed te kunnen maken. Krab aan de voorzijde meteen wat voegspecie weg, om later een decoratieve voegafwerking te maken. Let ook op de uitzetvoegen in het bouwwerk.

Leg elk blok voorzichtig in het speciebed en tik het precies op zijn plaats. Controleer met het waterpas of het van links naar rechts en van voor naar achter goed ligt. Strijk met de troffel de uitpuilende specie weg en gebruik deze eventueel op plaatsen waar wat te weinig specie is aangebracht.

Wanneer het bouwpakket verbindingsdelen bevat, breng deze dan volgens de handleiding aan voordat u de volgende blokken op hun plaats metselt.

Begin elke rij blokken vanuit de opening van het stookgat en werk achtereenvolgens naar beide zijden. Maak een hele rij af, dus beide hoeken volgend tot aan de muur. Het is mogelijk dat u de verticale voegen, wat hun breedte betreft, enigszins moet aanpassen, om aan het eind (bij de muur) precies uit te komen. De vakman noemt dat: ‘middelen’. Dat kan ook nodig zijn om kleine verschillen in de afmetingen van de blokken op te vangen. De decoratieve voorkant van de blokken moet tijdens het metselen zo veel mogelijk ontzien worden. Als u daarop specie morst, verwijder die dan meteen, zodat er geen blijvend zichtbare vlekken ontstaan.

Besteed speciale zorg aan het plaatsen van het extra brede ‘lateiblok’ dat de opening van de stookplaats afdekt. Het moet volstrekt waterpas ingemetseld worden. In sommige gevallen is een versteviging nodig, in de vorm van een stalen strip waarop het lateiblok geplaatst wordt. Werk de strip in de specielaag.

De afdekplaten, gewoonlijk van een andere structuur dan de blokken, komen op de bovenste rij blokken. Bed ze zorgvuldig in een specielaag zodat een geheel gevulde voeg ontstaat. Wanneer er gaten of luchtblazen in de specielaag onder de afdekplaten aanwezig zijn, bestaat de kans dat ze later los laten.

Als de schouw is opgebouwd, kunt u de haardplaats aanbrengen. Leg een laag specie en strijk deze af, aan de kanten iets opstaand tegen de wanden van de stookplaats. Als u als haardplaat een stuk natuursteen gebruikt, houd dan aan de achterkant en de beide zijkanten een voeg. Vul die met cementkoord en vul verder af met specie. Verwijder gemorste specie van de plaat en gun het bouwsel een paar uur de tijd om te harden.

Afwerken

De manier waarop u de voegen afwerkt, bepaalt voor een belangrijk deel het uiterlijk van de schouw. Als de blokken een betrekkelijk gering reliëf hebben, kunt u ‘platvol’ voegen. Dit wil zeggen dat de voegspecie gelijk ligt met het oppervlak van de blokken. Een platvolle voeg wordt gewoonlijk glad afgestreken, met een voegspijker.

Decoratief is een terugliggende voeg met een enigszins ruwe structuur. De voegdiepte kan circa 1 cm zijn. Houd hier bij het opbouwen van de schouw al rekening mee; krab de metselspecie tot ongeveer 2 cm uit, zodat er genoeg ruimte is om voegspecie in te werken. Maak de verse voegspecie ruw door er met een harde borstel stevig op te slaan.

Een halfrond voegprofiel krijgt u door de verse voegspecie met een stukje (plastic_ pijp af te strijken. Maak de voegspecie niet te vochtig aan. Bij het invoegen mag er namelijk geen vocht uitgeperst worden; dat zou de blokken ‘smetten’. Controleer tenslotte het hele bouwsel op speciespatten en verwijder deze met een natte spons. Laat de schouw minstens een week drogen voordat u het eerste vuur maakt. Als er ook een nieuwe stookplaats gemaakt is, wacht dan minimaal zes weken.

fredsbouwtek300x250

%d bloggers liken dit: