Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


LOOF·, CONIFEREN· EN BLOEIENDE HEGGEN

HEGGEN ZIJN MOOI – HEGGEN ZIJN NUTTIG – HEGGEN BETEKENEN BESCHERMING VOOR DE VOGELS
Heggen hebben in de tuin vele functies. Ze zijn niet alleen een ideale bescherming tegen de wind, maar ze dienen ook als achtergrond in de tuin. Ze onttrekken U ook aan het zicht van de buren. Bovendien bieden ze in belangrijke mate hulp tegen ongedierte van allerlei soort, en de vogels vinden er hun plaats om te nestelen en behuizing. Heggen zijn dus niet alleen mooi, maar ook zeer nuttig. Ook voor de plant en in de tuin zijn ze een onvervangbare steun. In de beschutting van heggen ontstaat het voor alle planten zo noodzakelijke microklimaat dat zozeer bij- draagt tot bloei en vruchtvorming.

De planttijd is verschillend als het gaat om een loofheg (haagbeuken, liguster, berberis) of om een heg van naaldhout (coniferen). Loofheggen plant men bij voorkeur in de late herfst. Coniferen worden in de vroege herfst en in de late lente geplant. Als principe geldt, dat elke soort alleen dan goed en snel groeit, als de heggen beschikken over een diepe, voedzame en humusrijke grond. Heggen bestaan in het algemeen uit houtgewassen, die dicht bij elkaar worden geplant. Om goed voedsel te kunnen opnemen hebben ze daarom op een kleine ruimte betere levensvoorwaarden nodig dan vrijstaande houtgewassen Heggen hebben veel vocht nodig. Daarom houdt men er bij de snoei ook rekening mee dat de heg nooit geheel loodrecht wordt gesnoeid, maar altijd min of meer piramidevormig met een versmalling naar boven toe. Op deze wijze gesnoeide heggen kunnen het regenwater bij de wortels beter verzamelen. Heggen van coniferen mogen bij het planten nooit teveel koud water krijgen. Coniferen groeien alleen snel bij een goed verwarmde bodem. Daarom mag deze niet door overmatig veel koud water worden afgekoeld. Het is genoeg, het gewas gedurende korte tijd na het plant en goed nat te houden.

DE BELANGRIJKSTE HOUTGEWASSEN VOOR LOOF·, CONIFEREN- en BLOEIENDE HEGGEN

ACER CAMPESTRE, Spaanse Aak

Een ahornsoort, die van kalkhoudende, maar ook van zandachtige en leemhoudende grond houdt, opeengehoopt vocht en een zure grand kan deze plant niet verdragen. Een prachtige loofheg die tot 4 m hoog wordt.

ALNUS GLUTINOSA, Els

Elzen hebben we graag in heggen, als de bodemgesteldheid zo nat is dat andere heggeplant en niet in aanmerking komen. Men snoeit ze in struikvorm en laat ze niet hoger dan 3 m worden.

BERBERIS, Zuurbes

Berberis komt voor in vele soorten, met groen of rood blad. Er zijn ook groenblijvende soorten, het zijn uitstekende houtgewassen voor de middelhoge heg, geschikt om te worden gesnoeid.

BUXUS, Palmboompje

Bukshout, een beroemd groenblijvend houtgewas met kleine, glanzende blaadjes. Door de grote mogelijkheden om te snoeien vooral vroeger veel gebruikt voor sierheggen met prachtige uitbeeldingen. Gedijt in elke bodem maar heeft wel volle zon nodig. Hoogte tot 3 m.

 

CARPI NUS BETULUS, Haagbeuk

Een van de belangrijkste houtgewassen voor een loofheg. Vormt in korte tijd een tot 4 m hoog reikende muur als er op juiste wijze en regelmatig wordt gesnoeid.

CHAMAECYPARIS, Dwergcypres

Schijncypres, een conifeer die door zijn veelheid aan vormen graag in de tuin wordt gebruikt. Groeit in zon en halfschaduw, is zeer gesteld op kalk. Voor de heg komt vooral CHAMAECYPARIS LAWSONIANA ALUMII in aanmerking, de blauwe schijncypres die snel en prachtige, tot 10 m hoge heggen vormt.

CORNUS MAS, Gele Kornoelje

Vroege bloeier, reeds vanaf februari. Een bekend loof- en siergewas, ook voor de gewone grond. Zon en halfschaduw, schitterende kleuren in de herfst. Wordt tot 4-5 m hoog, uitstekend geschikt voor een gemengde haag door het dichte loof.

COTONEASTER, Dwergmispel

Onder de grote familie van dwergmispels zijn talloze soorten voortreffelijk geschikt voor de heg, groenblijvers en bladverliezende soorten. met prachtige bessen gesierd en in de herfst sterk verkleurend. Hoogte 1,5-3 m. Kunnen zon en halfschaduw verdragen en nemen ook genoegen met eenvoudige grond.

CUPRESSUS LEYLANDII

Een winterharde cypres, die met de jaren tot 4-6 m hoogte groeit en gebruikt wordt voor mooie heggen. Heeft een frisse, leemhoudende bodem nodig.

DEUTZIA, Bruidsbloem

Wordt tot 2 m hoog, Sering-achtige, witte bloemen in mei en juni, geschikt voor de bloeiende heg.

FAGUS, Beuk

Beukenheg van veredelde struiken met zwartachtig rood of donkergroen blad. Is goed te snoeien, groeit snel tot 2 m hoogte. Heeft een voorkeur voor een kalkhoudende grond, waar hij ondiep in wortelt, de wortels hebben in de breedte wet ruimte nodig.

FORSYTHIA, Chinees Klokje

Als goudkleurig bloeiende struik gemakkelijk te gebruiken in de bloeiende heg. Ook buiten de bloeitijd is de struik mooi door zijn bladertooi. Voor zon en halfschaduw, verdraagt kalk en wordt tot 2 m hoog.

KERRIA, Ranonkelstruik

Overdekt met goudgele bloemen van juni tot augustus, groeit ook op de armste grond. Wordt tot 2 m hoog, zeer dicht groeiend en uitstekend geschikt voor de bloeiende heg.

LIGUSTRUM, Liguster

Bekend houtgewas voor de loofheg met groene of goudgeel glanzende blaadjes, zeer snel en dicht groeiend en geschikt voor de snoei. Ook groenblijvende soorten. Houdt van kalk. De bontbladige soorten moeten in de volle zon staan. Wordt tot 3 m hoog.

LONICERA, Kamperfoelie

Bestaat in vele vormen met mooie bloemen en bessen, waaronder ook soorten die een uitgesproken voorkeur voor schaduwplaatsen hebben. Voor een kleurige heg een aanwinst.

MORUS, Moerbeiboom

Vormt bijzonder mooie en dichtbebladerde heggen, die geschikt zijn om in vormen te worden gesnoeid. Heeft een warme, kalkhoudende bodem nodig. Hoogte 2-3 m.

POPULUS NIGRA ITALlCA, Italiaanse Populier

Piramidevormige populier, zeer snelle groeier die overal groeit. Door zijn dichte groei uitstekend als heggeplant of als bescherming tegen de wind te gebruiken, als men door snoeien de gewenste hoogte aanhoudt.

POTENTILLA, Ganzerik

De ganzerik vormt een 1 m hoge en brede struik en bloeit van juni tot de herfst tussen het mooie gebladerte. Geschikt voor de laagblijvende heg. Heeft graag zon of halfschaduw.

PRUNUS LAUROCERASUS, Launerkers

Winterharde klim- en slingerplanten Groen blijvende loofhout dat op de laurier lijkt. Kan heel goed gesnoeid worden en leent zich voortreffelijk voor aparte heggen. heeft echter wel een frisse, vochtige bodem nodig en houdt niet van kalk. Wordt ca. 1,5 m hoog.

PYRACANTHA, Vuurdoorn.

Groenblijvend loofhout met oranje-rode bessentooi, bloeit in Juni, draagt ook vrucht als men hem als een strakke heg in vorm snoeit. Zon en halfschaduw.

ROSA RUGOSA Japanse Appelroos

Enorm sterk groeiende, prachtig bebladerde rozensoort. Heerlijk rode of witte bloemen, grote rozenbottels. Houdt van vocht en een zure bodem en heeft volle zon nodig. In 2-3
jaar is de heg 1,5 m hoog en breed.

%d bloggers liken dit: