Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


Oleander (Nerium oleander)

oleanderHerkomst van de oleander

De oorsprong van de oleander ligt in het Middellandse-Zeegebied, waar de tot 5 meter hoge struiken, zoals in onze streken elzen en wilgen, op zonnige plaatsen staan waar de bodem vochtig is, bijv. langs beken of rivieren. Weten onder welke omstandigheden een plant oorspronkelijk groeit, draagt er veel toe bij hem op de juiste wijze te verzorgen. Vaak zien we oleanders kwijnend op de vensterbank staan.

Het uiterlijk van de oleander

Breed groeiende, groenblijvende struiken met buigzame, later verhoutende takken, waaraan de leerachtige smal lancetvormige, grijsgroene bladeren paarsgewijs of met drie tegenover elkaar groeien. Onder de vele rassen die tegenwoordig aangeboden worden, zijn ook de ‘Variegatum’ (vormen met wit of geelbont blad). Ze bloeien echter niet zo rijk.

De bloei van de oleander

De bloemen verschijnen in eindstandige, veelbloemige schermen aan de uiteinden van de takken. Er zijn veel soorten en rassen met enkele of gevulde bloemen in de kleuren roomwit, roze, rood en zeldzamer theeroosgeel. De bloeitijd valt van juni tot september.

Oleander in de zomer behandelen

Omdat de oleander een korte vorstperiode van minus 4-5 graden zonder schade doorstaat, kan men hem in zachte streken zonder rekening te houden met nachtvorst vaak begin april al uit zijn overwinteringsplaats halen. De standplaats zo zonnig en heet mogelijk kiezen (ook verlangt hij zeer droge lucht). Voor een witte zuidmuur, in de brandende hitte, voelt hij zich het beste als er maar wel voor een vochtige bodem gezorgdwordt. Zo laat mogelijk binnenhalen (er komen namelijk vaak nog mooie herfstweken).

Oleander in de winter behandelen

Rusttijd bij een temperatuur van 4-6 graden. In noodgevallen wordt met een niet al te donkere kelder genoegen genomen, maar een lichte standplaats met voldoende toevoer van frisse lucht is natuurlijk veel beter. Het plaatsen in zelfs maar matig verwarmde woonruimten, zoals vestibules, gangen en trappenhuizen, is afgezien van de vaak boven het ‘kamerformaat’ liggende omvang van oudere planten, alleen in uiterste noodzaak aan te raden. Meestal kan daar niet aan de eis van lage temperaturen voldaan worden. Door meer warmte gaat de plant spichtig doorgroeien, waardoor hij uit zijn krachten groeit, wat ook weer op de bloei zijn uitwerking heeft.

Gieten

Vanaf het opnieuw uitlopen tot de vroege herfst, afhankelijk van het weertype, rijkelijk tot zeer rijkelijk gieten. Zo mogelijk lauwwarm water geven (25-30 graden). Gieten met warm water, ook in de winter, bevordert de bloeiwilligheid. De pot of kuip moet op grote onderschotels staan, zodat gedurende de groeitijd bij warm weer dagelijks van onderen water toegevoerd kan worden. De plant vindt het prettig dagen lang in een ‘voetenbad’te staan (de oleander is beslist geen woestijnplant). Vanaf half augustus langzamerhand minder gieten, zodat de stengels goed uitrijpen. In de winter, als hij binnen staat, alleen oppassen dat de potkluit niet uitdroogt (af en toe het blad droog afstoffen). Van regen, vochtige lucht en sproeien houdt de oleander niet.

Oleander voeden

Als de plant weer gaat groeien, iedere week een krachtige voedingsoplossing geven, tot half augustus, daarna niet meer, om het hout goed te laten uitrijpen. Vroeger gaf men als beste voedingsmiddel gier van koemest aan de oleander, met gedroogde mest is dit ook nu nog mogelijk.

Grondmengsel: goede lemige aarde vermengd met compost, turf en zand. Ook goede verpakte potgrond.

oleander verpotten

Verpotten pas als de potkluit volledig doorgeworteld is. De beste tijd hiervoor is mei-juni. De wortels losmaken en 2-3 cm inkorten. De nieuwe pot of kuip moet vanzelfsprekend groter zijn. Omdat de oleander graag van onderen water opneemt, veel scherven of grote kiezels onder in de pot leggen. Daarop dan een voorraad voedsel leggen, bijv. 1kg hoornmeel mengen met 250 gram ontvet beendermeel en 250 gram patentkali (de juiste gift is 5 gram van dit mengsel op 10 liter aarde).

oleander snoeien

Een van onderen kaal geworden, te oude of te groot geworden oleander kunt u verjongen door het oude hout weg te snoeien. Het beste doet u dat in de herfst of eind februari. Het verlies van vroege bloemen moet u dan maar voor lief nemen.

De oleander vermeerderen

Vanaf mei tot eind juli kan stek genomen worden. De takjes bewortelen op water, in donkere flessen. Daarna in kleine potjes met stekaarde planten. Voorzichtig, want de wortels zijn zeer breekbaar.

Ziekten

De oorzaak van wol en schildluis in de winter is een te warme standplaats of een gebrek aan frisse lucht. Hardnekkige luizenplagen bij ziekte planten, waar de aantasting bij de wortelhals begint, bestrijden met speciale middelen, die daarvoor in de handel zijn.

Belangrijk: De oleander is giftig. Alle delen bevatten de gevaarlijke stoffen nereïne en oleandrine.

%d bloggers liken dit: