Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


Salix alba (Wilg)
salix alba "Chermesina"

salix alba “Chermesina”

Wilgen zijn bomen of struiken met enkelvoudige verspreid staande bladeren. Wilgen zijn tweehuizig. Dit wil zeggen dat de mannelijke katjes met meeldraden op een andere boom zitten dan de vrouwelijke katjes met stamperbloemen. De vrucht is een doosvrucht die met twee kleppen openspringt en dan talrijke gekuifde zaden loslaat, die door de wind worden verspreid. Bij populieren ( een nauw verwant geslacht) wordt het stuifmeel overgebracht door de wind, bij wilgen door insecten en door de wind.

Wilgen zijn houtige gewassen die zich als pioniers vestigen op drooggevallen gronden. Ze maken zo gemakkelijk wortels, dat een wilgentak in een weiland gezet, vaak tot boom uitgroeit. In de grienden, de ‘plantages’ van wilgen in de uiterwaarden (en soms ook binnensdijks langs de grote rivieren) vindt men voornamelijk schietwilg, amandelwilg en katwilg.

Wilgen die om de zes tot tien jaar op 2 meter hoogte gekapt worden, heten knotwilgen. Dit kappen kan men doen met de normaal tot 20 meter hoog opgroeiende Salix alba. Een fraaier winter effect verkrijgt men wanneer men dit doet met de Salix alba ‘Chermesina’, die in de winter oranjerood jong hout heeft. In die gevallen zijn wilgenbomen geschikt voor de middelgrote tuin, grenzend aan het polderland of aan de waterkant. Enorm grote op de wind golvende, neerhangende dunne gele takkenmassa’s heeft de waterkantboom, de treurwilg (Salix alba ‘Tristis’). Op een stammetje op 170 cm hoogte geënt levert Salix caprea ‘Pendula’ een mooi zilverwit treurboompje met katjes op. Dit boompje is geschikt voor de kleine tuin.

%d bloggers liken dit: