Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


De tuin aantrekkelijk maken voor vogels

hagen voor vogelsVogels in de tuin geven eindeloos veel plezier. Ze beginnen elkaar al vroeg in het voorjaar het hof te maken, waarna de nestbouw begint. Uiteindelijk vliegen de jongen uit en in de winter is het voor vogels zaak om te overleven. Sommige trekken weg, maar andere zullen in uw tuin aan hun kostje trachten te komen.

Niet alleen huismussen zullen uw tuin bezoeken, maar ook roodborstjes, merels, spreeuwen, lijsters en diverse soorten mezen geven acte de présence. Het prachtige lied van merels en lijsters, dat al heel vroeg in de ochtend begint, brengt velen in verrukking. De tuin biedt vogels naast voedsel ook water en dekking. Zelfs in een kleine tuin kunnen ze deze levensvoorwaarden alle drie aantreffen.

Hagen vol vogelleven

Hagen zijn van grote waarde als achtergrond voor andere elementen in de tuin. Daarnaast zijn ze echter een uitstekend toevluchtsoord voor allerlei dieren, zonder dat dit extra ruimte kost. In het voorjaar en de vroege zomer bieden ze nestelen en schuilgelegenheid, terwijl hun bessen in de koude maanden de vogels tot voedsel dienen.

Groenblijvende hagen bieden het hele jaar door beschutting en broedgelegenheid. Bladverliezende, gemengde hagen, vooral van inheemse soorten, zijn rijker aan voedsel in de vorm van vruchten en insecten die op de bloemen afkomen. Een mengeling van bladverliezende en groenblijvende heesters heeft de tuinliefhebber zelf ook van alles te bieden, van bloemen in het voorjaar en het begin van de zomer, tot vruchten in de herfst en nog wat blad of naalden in de winter.

Stel zelf uw haag samen op basis van de eigenschappen die u het belangrijkste vindt.

  • Zorg ervoor dat een kwart van de haag bestaat uit groenblijvende soorten die niet veeleisend zijn, zoals hulst, laurierkers en Berberis darwinii.
  • Laat een paar heesters in de haag uitgroeien en knip die dus niet. Ze zullen extra veel bloemen, vruchten en voedsel voor vogels produceren. Heel geschikt zijn bijvoorbeeld meidoorn, sleendoorn en wilde appel.
  • Stekelige en doornige hagen geven de beste nestelmogelijkheden, omdat vijanden er niet door kunnen of willen dringen. Zuurbes, hulst, sleendoorn en meidoorn zijn wat dit betreft onovertroffen. Vuurdoorn is een uitstekend groenblijvend alternatief, zij het wat minder stekelig.
  • Taxus en jeneverbes groeien compact op een en bieden daardoor een uitstekende broedgelegenheid. Meestal zijn coniferen die hun natuurlijke verschijningsvorm hebben en dus niet gesnoeid zijn het aantrekkelijkst voor vogels.
  • De bessen van contoneaster en vuurdoorn vormen een lekkernij voor allerlei vogels, waardoor vooral  lijsterachtigen zoals merels, grote lijsters, zanglijsters, kramsvogels en koperwieken.

Als er onverhoopt zeer jonge vogels uit het nest zijn gevallen, kunt u altijd proberen ze weer terug te zetten. De ouders zullen ze in de meeste gevallen gewoon weer accepteren. Volledig bevederde jonge vogels die u op de grond aantreft, zijn waarschijnlijk al uitgevlogen. Ze worden nog lange tijd gevoerd door de ouders. Laat ze dus vooral met rust en houd katten uit de buurt. Zijn ze echt ouderloos en kunnen ze nog niet voor zichzelf zorgen, breng ze dan naar een vogelopvangcentrum.

Wilt u meer weten over tuinonderhoud?

%d bloggers liken dit: