Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


gazon onderhoud maand in, maand uit

gazon onderhoudHet is niet mogelijk voor het onderhoud van gazons een strak tijdschema vast te stellen. er zijn veel omstandigheden die invloed hebben op het onderhoud van het gazon. Daarbij moeten we denken aan bijvoorbeeld het weer. Is het een droge of juist een vochtige zomer? Bestaat de bodem uit drogen zandgrond of uit vochtige klei? Zo zijn allerlei omstandigheden van invloed op het gazon onderhoudt. Ook het gebruik en de ligging van het grasveld en de tijd die voor het onderhoud beschikbaar is, kunnen het onderhoudsschema van het gazon beïnvloeden.

Laten we uitgaan van een gemiddeld gazon: niet te nat of te droog, regelmatig maar niet overdreven veel belopen, een gemiddelde weersgesteldheid en een redelijk beschutte ligging.

Januari

bij vriezend weer moeten we niet op het gras lopen, want dan breken de grassprieten af. Na enige tijd ontstaan dan bruine vlekken in het gras. Gazons op een lichte, humus arme zandgrond worden nu bestrooid met compost of oude, fijngemalen stalmest. Aan het einde van de maand kan er Thomas-slakkenmeel worden gestrooid.

Denk er aan uw maaimachine te laten slijpen. De vakman heeft het nu wat minder druk en kan alle aandacht aan uw maaimachine schenken.

Februari

het gras zal deze maand langzaam, maar zeker weer gaan groeien. We kunnen nog compost strooien, maar de tijd begint wel te dringen. Voor nieuw aan te leggen gazons, vooral op zandgronden, wordt de grond gespit.

Maart

bij gunstig weer kunt u het gras aan het eind van de maand gaan maaien. Niet al te kort, zo’n 1e maart beurt. Hark al het afgemaaid gras van het gazon af, omdat er nogal wat dood gras in het maaisel zal zitten. is het groeizaam weer, dan kunnen we voorzichtig een begin maken met het toedienen van kunstmest. De grond maken we wat luchtiger door deze te prik rollen.

April

steeds sneller begint het gras te groeien, zodat we ook vaker moeten maaien. De kanten kunnen netjes recht worden gestoken.

Een nieuw gazon kan nu worden ingezaaid. Denkt u eraan, dat daarbij vogels nogal wat schade kunnen veroorzaken? Voorkomen is beter dan genezen, dus bijvoorbeeld morkit door het zaad mengen.

mei

de grasmaand. Het gras groeit nu op zijn hardst, zodat we de maaimachine wat lager afstellen. Het kan nodig zijn tweemaal per week te maaien!

Halverwege de maand kan het onkruid in het gras worden bestreden met een chemisch onkruidbestrijdingsmiddel. Denk er aan dat het daarvoor wel groeizaam weer moet zijn, dus deze middelen niet toepassen tijdens een langdurige periode van droogte.

Juni

na een onkruidbestrijding moet u het gras wat extra voeding gegeven, zodat eventuele kale plekjes snel dichtgroeien. Bij droog weer maaien we het liefst het gras wat langer. En om verbranding van het gras te voorkomen, laten we het afgemaaide gras op het gazon liggen.

juli

de gazons die nog niet voor een tweede keer zijn bemest, moeten nu worden voorzien van wat mengmest, bijvoorbeeld 12 + 10 + 18. Dit betekent dat er in deze mest 12% stikstof, 10% fosfor en 18% kali zit. Bij droog weer kan het nodig zijn het gras water te geven.

Augustus

de nachten worden langer en vochtiger. We wachten zo mogelijk met het maaien van het gazon tot dat het gras droog is. Anders krijgt u een niet zo mooi maairesultaat.

een nieuw gazon kunt u naar de tweede helft van augustus inzaaien. Ook kunnen we nu het gazon verticuleren.

september

een nieuw gazon kunt u nog inzaaien, maar enige haast is wel geboden. De grond maken we wat luchtiger door deze te bewerken met een prikrol. Slappe grondsoorten, zoals Veen of zware klei, worden daarna nog voorzien van wat scherp rivier zand. halverwege de maand stelt u de maaimachine wat hoger af.

Oktober

het is tijd om te beginnen aan de laatste maaibeurten van het gazon. Denk er wel aan, dat het afgemaaide gras en de afgevallen bladeren moeten worden opgeharkt.

November

maaien is in deze maand niet meer nodig, dus de tijd is nu aangebroken om de maaimachine goed schoon te maken en op te bergen.

December

een rust is een kenmerk van deze maand. Indien het nodig is, wordt het gazon bemest met een kalk meststof.

 

 

%d bloggers liken dit: