Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


vogels in de tuin krijgen

vogels in de tuinZet in uw tuin bomen en struiken die voedsel, bescherming en nestgelegenheid bieden voor vogels. Als tegenprestatie maken ze korte metten met rupsen, larven en andere schadelijke insecten die uw planten belagen.

Een natuurlijke provisiekast

U hoeft geen fortuin te besteden aan noten, zaden en eekhoorn bestendige voedertafels om vogels naar uw tuin te lokken. Heesters en bomen die bessen of andere vruchten produceren, knappen dit karwei voor u op. Niet alleen vogels gebruiken natuurlijke hagen en dichte heesters om er voedsel en bescherming in te zoeken en erin te slapen en te nestelen, ook talrijke andere dieren doen dit.

Bomen en heesters die een groot aantal dieren aantrekken, zijn onder andere vlier (Sambucus), zuurbes (Berberis), gele kornoelje (Cornus mas), lijsterbes (Sorbus aucuparia), dwergkwee (Chaenomeles japonica) en hondsroos (Rosa canina). In deze struiken leven alle mogelijke insecten die vogels en andere dieren aantrekken die zich hiermee voeden. Natuurlijke hagen van hondsroos, sleendoorn (Prunus spinosa) en andere stekelige planten bieden zowel voedsel als bescherming. Dicht opeen geplant, bieden hun dichte takken wirwar ideale mogelijkheden om te nestelen, terwijl de stekels en doornen katten en andere rovers afschrikken.

In het voorjaar lokken de bloemen insecten, die op hun beurt een rijke voedselbron zijn voor veel vogels. In de broedtijd voeden zelfs fervente zaadeters, zoals vinken, zich met insecten, waardoor zowel de volwassen als de jonge vogels profiteren van dit eiwitrijke voedsel. Veel heesters, zoals de wilde peer (Pyrus communis), vlier, kweepeer, gele kornoelje en mispel (Mespilus germanica), bieden van de herfst tot diep in de winter gezond voedsel in de vorm van voedselrijke vruchten.

Broedgelegenheid creëren

Met behulp van een snoeischaar kunt u ervoor zorgen dat zich in een heester op den duur op een stam of een verticale tak een takkenkrans vormt die vogels een ideaal platform biedt om er hun nest op te bouwen. Om dit bij grote struiken of heesterachtige bomen, zoals meidoorn (Crataegus monogyna) en gele kornoelje, te bewerkstelligen, snoeit u alle bovenste twijgen aan de stam of een verticale tak tot op 15-20 cm terug. In het voorjaar ontwikkelen zich nieuwe zijscheuten, die u de volgende winter ook weer terug moet snoeien. Deze leveren op hun beurt weer nieuwe scheuten op. Zo vormt zich geleidelijk een klein platform dat door merels of vinken voor de nestbouw kan worden gebruikt.

Na het planten kunt u ze vergeten

De meeste inheemse struiken houden van zonnige, goed afwaterende, licht kalkhoudende bodem en vragen, als ze eenmaal zijn aangeslagen, weinig onderhoud. Zet bij het planten van een informele haag voor dieren de struiken circa 50 cm van elkaar, zodat ze natuurlijk kunnen uitgroeien. Is hier niet genoeg ruimte voor, dan kunt u ook van inheemse struiken zoals haagbeuk (Carinus betulus), meidoorn en sleendoorn een formele haag neerzetten die u geregeld moet snoeien en veel minder bloemen produceert. De plantafstand is dan circa 30 cm.

Een nestkast plaatsen

Veel vogels zoals mezen, boomklevers, spreeuwen en ringmussen, zijn holenbroeders die hun jongen grootbrengen in boomholten, verlaten spechtennesten en andere gaten en spleten.

Door de mens opgehangen nestkastjes kunnen het schrijnend gebrek aan natuurlijke nestgelegenheid enigszins compenseren. Nestkastjes zijn te koop bij tuincentra, dierenwinkel en online, maar kunnen natuurlijk ook zelf gemaakt worden.

Hang de nestkast op een rustig plekje waar de felle middagzon niet doordringt en hij goed beschut is tegen wind en regen. Let erop dat het onbereikbaar is voor rovers, met name katten. Plant zo mogelijk een doornstruik, bijvoorbeeld een roos, onder de nestkast, reinig de nestkasten in de winter.

%d bloggers liken dit: