Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


zelf een terras aanleggen in de tuin

terras makenEen plek voor de zitgelegenheid

Een terras om te zitten wordt aangelegd op de plek waar de meeste zon komt. Een beetje schaduw voor de warme dagen kan echter geen kwaad en daarom zorgen we ervoor dat op een andere plaats in de tuin koelte is te vinden. Op een deel van het terras kan met een zonnescherm, een parasol of een pergola aanvullende schaduw worden gegeven.

Afmeting

Als vuistregel voor de grootte van een terras geldt dat er een tuinmeubilair voor vier personen op moet kunnen staan met nog voldoende ruimte om erlangs te kunnen lopen. Men moet rekenen op een minimumoppervlakte van 30-40 m2.

Afwatering

Bij een terras van behoorlijke afmetingen kan het hemelwater niet zonder meer tussen de verharding wegzakken. Daarom moet voor een goede afwatering worden gezorgd. Het terras dient 1-1,5 cm per meter breedte af te hellen, vanzelfsprekend naar de tuin en niet naar het huis :-). Als het terrein in oorsprong naar het huis afliep, maken we een drainsleuf met afvoer tussen de gevel en het terras. Let er bij de aanleg wel op dat aanwezige regenwaterafvoeren of andere leidingen intact blijven en mogelijke controleputjes te bereiken zijn.

Materialen

Voor het terras worden dezelfde materialen gebruikt als bij paden: klinkers, betontegels, keitjes, natuursteen en zelfs hout.

Uitzetten

Het is haast nog belangrijker dan bij paden dat we voor een goede fundering van het terras zorgen. De hoogte van het terras wordt met name bepaald door de vloer of dorpelhoogte van het huis. Let erop dat eventuele ventilatieroosters in de gevel vrij blijven.

Vast punt

De maximale hoogte van het terras wordt overgebracht op een ‘vast punt’, dat bestaat uit een stevig paaltje dat aan één kant naast het terras in de grond wordt geslagen. Sla een spijker in de kop van de piket, zodat er een lijn aan vast kan worden gemaakt. Sla een tweede vast punt aan de andere kant van het terras en breng met een rei en waterpas de hoogte van het eerste punt over.

Bij een grotere afstand kan de hoogte worden overgebracht met behulp van een tuinslang. Bevestig een doorzichtig plastic buisje aan elk eind van de tuinslang en vul het slangwaterpas met water. Als we het ene eind bij de eerste piket houden, waarbij de waterspiegel gelijk komt met de bovenkant, kunnen we het andere buisje tegen de tweede piket houden en zorgen dat deze dezelfde hoogte krijgt. Bij een groot terras kan nog een derde past punt tussen de twee andere nodig zijn. Sla een spijker in elke piket.

Uitzetdraden

Maak aan elk vast punt een draad vast. Het beste kunt u daar gekleurd nylon koord voor gebruiken. Zet een meetlijn uit ter breedte van het terras en evenwijdig met de muur van het huis. Sla piketten op 30 cm van deze lijn om voldoende ruimte om te werken te houden. Zet de zijkanten op dezelfde manier uit en sla piketten op de hoeken (rekenig houden met een bouwhaak) of de hoeken wel recht zijn.

Hulppiketten

Plaats hulpiketten op een afstand van 1,5 m tussen de hoekpunten. Gebruik een rei met waterpas om de hoogte van het vaste punt over te brengen naar de dichtsbijzijnde piket langs de rand. Breng vervolgens de hoogte over op de andere piketten tot ze allemaal op de goede hoogte staan.

Als de paaltjes langs de omtrek op hoogte staan, slaan we over het gehele terras piketten in, eveneens op een afstand van 1,5 m. Ook deze worden op hoogte gebracht, zodat het gehele terras op de goede hoogte is uitgezet. Houd wel rekeing met een eventuele helling voor afwatering door de piketten aan de laagste kant wat verder in te slaan.

Fundering uitgraven

Graaf de bovenlaag af met een spade. Gebruik bij harde en stenige grond een pikhouweel. Stort een laag hard puin van 7-10 cm dikte en verdicht deze met een tuinwals. Voor grote terrassen kunt u wellicht een trilmachine huren. Spreid een laag zand uit van 5 cm dikte en verdicht deze, maar pas op dat de maatpiketten niet losraken. Als het goed is, steken deze ter dikte van de aan te brengen verharding boven het zand uit. Bij klinkerverharding zal dit 7-8,5 cm zijn.

Kantopsluiting

Als u een betonplaat wilt storten, breng dan de bekisting langs de rand aan. De bovenkant van de bekisting komt gelijk met die van de piketten langs de rand.

Bij andere verhardingen is een kantopsluiting nodig om te voorkomen dat het terras verzakt. Tegen de gevel of langs een bloembak kan de muur als opsluiting dienen, maar verder moeten de zijkanten worden opgesloten.

Betonnen kantplanken

deze zijn te koop bij tuincentra of in de bouwmaterialenhandel. Sommige planken zijn van boven afgerond, andere zijn uitgewassen of van een toeslaglaag voorzien, zodat ze passen bij de aansluitende verharding. Graaf een sleuf direcht langs de omtrek van het terras en stel de kantplanken op hoogte in zandbed, dat daarvoor buiten het terras uitsteekt.

Klinkerranden

Klinkerranden zijn mooi langs een bestrating, hoewel ze ook bij een lichte verharding met tegels passen. Graaf ook hier een sleuf en straat de klinkers op hun kop in het zand.

Houten randen

Houten randen vormen een eenvoudige vervanging van klinker of betonopsluitingen. Het hout moet door en door verduurzaamd zijn. Stel de planken in de sleuf em maak ze vast aan paaltjes die op de hoogte van de maatpiketten worden gesteld.

Werken op een helling

Waar de tuin van het huis afhelt, bouwen we een keermuur langs de rand, zodat we een verhoogd plateau krijgen voor het terras. De ruimte tussen de muren kan met puin worden gevuld en met zand afgedekt om te kunnen straten. Maak sleuven voor afwatering in de keermuur door een aantal stootvoegen niet met metselspecie te vullen. Plaatselijk kan een trap nodig zijn om het terras met de lager liggende gedeelten van de tuin te verbinden.

Zandbed

Bijna alle verhardingsmaterialen worden in een laag zand van 7-8 cm dikte of op hoopjes specie (grote tegels), dan wel direct in het zand (kleine tegels en klinkers) gestraat.

Het is niet zo gemakkelijk om een laag zand egaal over een groot oppervlak te spreiden en toch goed op hoogte te blijven.

Het werkt het best om vlakken te maken van 1,75 tot 2 m lange latten (22 x 50 mm), die op de afgewerkte fundering worden gelegd. Stel een lat op zijn kant langs de rand van het terras en een andere evenwijdig eraan op 1,2 m afstand. Houd de latten overeind met hoopjes zand. Controleer met het waterpas of de latten horizontaal liggen en stort dan een kruiwagen zand in het vak. Hark het zand uit tot het net boven de lat ligt. Het kan met een rechte plank langs de bovenkant van de latten worden afgestreken. Vul eventuele gaten op en strijk het zand weer af. Als u het zand in het eerste vak gespreid hebt, trek dan voorzichtig de buitenste lat op en plaats hem 1,2 m afstand van de tweede lat om een volgend vak te maken. Vul de sleuf die achterblijft van de eerste lat op met zand en maak deze vlak met een troffel of een plankje. Stort het zand in het tweede vak, maak het gelijk en werk zo van vak naar vak verder tot het zandbed van het gehele terras klaar is.

 

Vindt je dit een leuk artikel? dan zou ik het leuk vinden als je je blijk van waardering uit door het te tweeten of een like te geven, al vast heel erg bedankt.

P.S. wil je nog meer projecten doen en je weet niet hoe? hier kun je meer dan 10.000 bouw tekeningen en doe het zelf projecten vinden.

 

%d bloggers liken dit: